ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ЗНП ПДАТУ)
Zbìrnik naukovih pracʹ Podìlʹsʹkogo deržavnogo agrarno-tehnìčnogo unìversitetu
PODILLIAN STATE AGRARIAN AND ENGINEERING UNIVERSITY COLLECTION

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 60
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

   Збірник наукових праць: випуск 23 / Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, ректора університету (голова) В.В. Іванишина. – Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015. – 396 с.; табл., рис. 

У збірнику наукових праць представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених науково-дослідних та освітніх установ з питань інтродукції рослин, селекції і насінництва, систем обробітку ґрунту і удобрення, елементів технології вирощування с.-г., лікарських культур і компонентів багаторічних травостоїв, вермикультивування і виробництва органічних добрив, землеустрою і структури с.-г. угідь, молочного і м’ясного скотарства, виробництва органічних продуктів, збереження генофонду існуючих порід тварин, селекції, генетики та годівлі сільськогосподарських тварин тощо.


ЗМІСТ (Content)

І.Д. Примак, О.Б. Панченко
ЗМІНА МІКРОБНОГО ЦЕНОЗУ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І УДОБРЕННЯ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ЗЕРНОПРОСАПНІЙ СІВОЗМІНІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ

3-13

Abstract

Full text

О.С. Гораш, Р.І. Климишена
УПРАВЛІННЯ ПИВОВАРНОЮ ЯКІСТЮ ЗЕРНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ФАКТОРАМИ  

14-21

Abstract

Full text

М.І. Бахмат, В.М. Степанченко
ПІДБІР КОМПОНЕНТІВ ЗЛАКОВО-БОБОВОГО ТРАВОСТОЮ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО 

22-29

Abstract

Full text

О.М. Бахмат, Р.І. Бродюк 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНА СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, ІНОКУЛЯЦІЇ ТА УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

30-37

Abstract

Full text

О.П. Якунін, О.В. Заверталюк, В.Ф. Заверталюк
АГРОТЕХНІЧНА І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮВАННЯ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ 

38-44

Abstract

Full text

Р.Ю. Гаврилянчик
ПЕРСПЕКТИВИ ВВЕДЕННЯ В КУЛЬТУРУ ГРЕЧКИ ТАТАРСЬКОЇ В УКРАЇНІ 

45-53

Abstract

Full text

О.В. Овчарук
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ 

54-59

Abstract

Full text

О.С. Чинчик
ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОЗВИТОК БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ І ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ГОРОХУ

60-67

Abstract

Full text

Р.О. М’ялковський
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ КАРТОПЛІ ПРИ РІЗНИХ УМОВАХ ЖИВЛЕННЯ 

68-73

Abstract

Full text

В.М. Сендецький
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ ЧЕРВОНИХ ДОЩОВИХ КАЛІФОРНІЙСЬКИХ ЧЕРВ’ЯКІВ

74-83

Abstract

Full text

О.М. Бунчак
ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ «ОДУД» І «БІОХРОМ» ЗІ ЗБАЛАНСОВАНИМ УМІСТОМ ТРИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ НА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ҐРУНТУ

84-91

Abstract

Full text

Ю.В. Хмелянчишин
ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОСТИМУЛЯТОРІВ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ РІПАКУ ЗЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ 

92-100

Abstract

Full text

В.Л. Пую
ФЕНОЛОГІЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СИЛЬФІЮ ПРОНИЗАНОЛИСТОГО (SILPHIUM PERFOLIATUM) – РОСЛИНИ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ДЛЯ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

101-109

Abstract

Full text

О.В. Ткач
АЛГОРИТМ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ПРИ КОМБІНОВАНІЙ ШИРИНІ МІЖРЯДЬ

110-116

Abstract

Full text

В.С. Гнидюк 
ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ МЕТОДОМ БІОЛОГІЧНОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ПТАХОФАБРИК 

117-125

Abstract

Full text

Е.Л. Туріна, С.В. Дідович, Р.А. Кулініч, О.М. Дідович
ВПЛИВ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В РИЗОСФЕРІ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР

126-134

Abstract

Full text

Л.А. Вільчинська, О.П. Городиська
ПОСУХОСТІЙКИЙ СОРТОЗРАЗОК ГРЕЧКИ 7/07

135-142

Abstract

Full text

У.І. Недільська
ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ

143-148

Abstract

Full text

Ю.В. Потапський
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРЕНЕПЛОДІВ МОРКВИ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ШЛЯХОМ ПІДБОРУ НОВИХ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СОРТІВ

149-157

Abstract

Full text

А.М. Марущак, М.А. Тиш, І.І. Шевчук
ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ПІД КУКУРУДЗУ  В УМОВАХ ЗОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ 

158-167

Abstract

Full text

М.І. Палилюлько, О.М. Семенов, В.В. Підлісний 
ВПЛИВ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

168-174

Abstract

Full text

В.В. Бородай, Т.В. Данілкова, В.А. Колтунов
ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ В АГРОЦЕНОЗІ SOLANUM TUBEROSUM L. В УМОВАХ ПЕРЕДГІР’Я КАРПАТ 

175-182

Abstract

Full text

П.В. Безвіконний
ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ БУРЯКА СТОЛОВОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО 

183-190

Abstract

Full text

Т.В. Козіна
ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ І ВИЖИВАННЯ РОСЛИН СОРТІВ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО 

191-198

Abstract

Full text

В.О. Оліфірович
ФОРМУВАННЯ БУЛЬБОЧОК НА КОРЕНЕВІЙ СИСТЕМІ ЛЯДВЕНЦЮ РОГАТОГО ПІД ВПЛИВОМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ НА СХИЛОВИХ ЗЕМЛЯХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

199-205

Abstract

Full text

В.Г. Семенчук
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА УРАЖЕННЯ РОСЛИН КАРТОПЛІ ВІРУСНИМИ ХВОРОБАМИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ ВИДАЛЕННЯ КАРТОПЛИННЯ

206-212

Abstract

Full text

О.Р. Перегрим
ПРОДУКТИВНІСТЬ ОСНОВНИХ СОРТОЗРАЗКІВ ПРИ СЕЛЕКЦІЇ КОНЮШИНИ ПОВЗУЧОЇ В ПЕРЕДКАРПАТТІ

213-220

Abstract

Full text

О.М. Трояновська
ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ ЗАЛЕЖНО  ВІД СОРТУ, СТРОКІВ І СХЕМ ВИСАДЖЕННЯ РОЗСАДИ

221-229

Abstract

Full text

П.М. Дмитрик
ФЕНХЕЛЬ. КОРОТКА БІОЛОГІЧНА ДОВІДКА. ФЕНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА РОЗВИТКУ РОСЛИН

230-238

Abstract

Full text

В.Л. Жилінський, Т.М. Кушнірук
ДОСВІД ЗЕМЛЕУСТРОЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

239-247

Abstract

Full text

Н.М. Погорецька, О.О. Пушкар
ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

248-255

Abstract

Full text

Л.В. Касіяник
ВІДПОВІДНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ДО РЕГІОНАЛЬНОЇ ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ ЯК КРИТЕРІЙ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У БАСЕЙНІ РІЧКИ ЗБРУЧ (НА МАТЕРІАЛАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

256-264

Abstract

Full text

А.В. Рарок
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ ГРЕЧКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

265-272

Abstract

Full text

М.П. Присяжнюк
УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ, НОРМ І СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ 

273-280

Abstract

Full text

А.Т. Цвігун, О.А. Цвігун, І.О. Ляшук
ВИДИМА ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЗА РІЗНИХ НОРМ ГОДІВЛІ

281-289

Abstract

Full text

Т.М. Приліпко,  А.К. Калинка, І.І. Саранчук,  Д.В. Клепач
ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ БУГАЙЦІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ КОМБІНОВАНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРМІВ ЗІ СХОВИЩ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ДЕШЕВОЇ ЯЛОВИЧИНИ В УМОВАХ ПЕРЕДГІРНОЇ ЗОНИ КАРПАТ 

290-299

Abstract

Full text

Т.М. Супрович, М.П. Супрович, Р.В. Колінчук
ПОЛІМОРФІЗМ АЛЕЛІВ ГЕНА BOLA-DRB3.2 УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 

300-308

Abstract

Full text

Й.Ф. Рівіс, С.М. Коляда
ВМІСТ НЕЕТИРЕФІКОВАНИХ ФОРМ ЖИРНИХ КИСЛОТ У РУБЦЕВІЙ РІДИНІ ТА ПРОДУКТИВНІ ОЗНАКИ КОРІВ ЗА НАЯВНОСТІ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ І ЦЕОЛІТОВОГО БОРОШНА В РАЦІОНІ ПАСОВИЩНОГО ПЕРІОДУ

309-318

Abstract

Full text

В.В. Шуплик, Р.В. Каспров, А.С. Паляниця
РІСТ І РОЗВИТОК ТЕЛИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ БІЛОГОЛОВОЇ ПОРОДИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ-ПЕРВІСТОК

319-326

Abstract

Full text

Н.В. Пустова
ЦЕСАРКИ – ОРГАНІЧНА ПТИЦЯ 

327-334

Abstract

Full text

О.В. Зюбіна, Н.В. Щербатюк
ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН БУГАЙЦЯМИ МОЛОЧНИХ ПОРІД

335-341

Abstract

Full text

О.А. Цвігун, А.Т. Цвігун, С.М. Кобилянський
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІЗНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ СПОЖИВАННЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ КОРОВАМИ

342-351

Abstract

Full text

Р.А. Санжара
ТЕХНОЛОГІЧНІ І ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КОРІВ  БАЖАНОГО ТИПУ 

352-358

Abstract

Full text

О.П. Шулько
ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ СІРКИ В РАЦІОНІ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ 

359-365

Abstract

Full text

М.О. Дембовський
СЕЛЕКЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКА ОЦІНКА РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ М’ЯСНОГО КОМОЛОГО СИМЕНТАЛУ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ ВИРОЩУВАННЯ З МАКСИМАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ КУЛЬТУРНИХ ПАСОВИЩ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ БУКОВИНИ

366-374

Abstract

Full text

С.Г. Ліщук
ЕКСТЕР’ЄРНО-КОНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВАРИН УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНО-РЯБОЇ ТА ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ

375-381

Abstract

Full text

О.С. Крамаренко, О.О. Гладир, В.О. Найдьонова, О.Л. Дубинський, Н.А. Зинов’єва
АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ЗА ЛОКУСАМИ МІКРОСАТЕЛІТІВ ХУДОБИ ПІВДЕННОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ

382-390

Abstract

Full text

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites