ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ЗНП ПДАТУ)
Zbìrnik naukovih pracʹ Podìlʹsʹkogo deržavnogo agrarno-tehnìčnogo unìversitetu
PODILLIAN STATE AGRARIAN AND ENGINEERING UNIVERSITY COLLECTION

Меню сайту
Категорії розділу
2015"23 Agric [5]2015"23. Econ [0]2015"23 Technol [0]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 59
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » 2015. » 2015"23 Agric

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНА СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, ІНОКУЛЯЦІЇ ТА УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
УДК 631.531.023: 631.526.32:631.82 О.М.
Бахмат, доктор с.-г. наук, професор, Р.І. Бродюк, аспірант ПДАТУ
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНА СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, ІНОКУЛЯЦІЇ ТА УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

Представлено результати досліджень з вивчення продуктивності зерна сої залежно від сорту їх стиглості інокуляції насіння із застосуванням біопрепаратів, строків сівби та передпосівного удобрення з послідуючим обприскуванням посівів біорегуляторами.

Ключові слова: соя, сорт, інокуляція,строки сівби, мінеральні добрива, біопрепарати, урожайність.
Cписок використаних джерел
1. Бабич А.О. Селекція, виробництво, торгівля і використання сої у світі / А.О. Бабич, А.А. Бабич-Побережна. – К.: Аграрна наука, 2011. – 548 с.
2. Каленська С.М. Продуктивність як інтегральний показник застосування технологічних прийомів вирощування сої на чорноземах типових / С.М. Каленська, Н.В. Новицька, Д.В. Андрієць // Корми і кормовиробництво: міжвід. темат. наук. зб. – Вінниця, 2011. – Вип. 69. – С. 74-78.
3. Колісник С.І. Технологічні аспекти вирощування насіння сої / С.І. Колісник // Насінництво. – 2008. – № 6. – С. 5-9.
4. Петриченко В.Ф. Формування продуктивності сої залежно від впливу способу механізованого догляду за посівами в умовах південно-західного Степу України / В.Ф. Петриченко, О.М. Дробітько // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2009. –Вип. 38. – С. 60-66.
5. Шевніков М.Я. Наукові основи вирощування сої в умовах лівобережного Лісостепу України: монографія / М.Я. Шевніков. – Полтава: ПП Крюков, 2007. – 208 с.
References
1. Baby`ch A.O. Selekciya, vy`robny`cztvo, torgivlya i vy`kory`stannya soyi u sviti / A.O. Baby`ch, A.A. Baby`ch-Poberezhna. – K.: Agrarna nauka, 2011. – 548 s.
2. Kalens`ka S.M. Produkty`vnist` yak integral`ny`j pokazny`k zastosuvannya texnologichny`x pry`jomiv vy`roshhuvannya soyi na chornozemax ty`povy`x / S.M. Kalens`ka, N.V. Novy`cz`ka, D.V. Andriyecz` // Kormy` i kormovy`robny`cztvo: mizhvid. temat. nauk. zb. – Vinny`cya, 2011. – Vy`p. 69. – S. 74-78. 3. Kolisny`k S.I. Texnologichni aspekty` vy`roshhuvannya nasinnya soyi / S.I. Kolisny`k // Nasinny`cztvo. – 2008. – # 6. – S. 5-9.
4. Petry`chenko V.F. Formuvannya produkty`vnosti soyi zalezhno vid vply`vu sposobu mexanizovanogo doglyadu za posivamy` v umovax pivdenno-zaxidnogo Stepu Ukrayiny` / V.F. Petry`chenko, O.M. Drobit`ko // Zbirny`k naukovy`x pracz` Vinny`cz`kogo derzhavnogo agrarnogo universy`tetu. – Vinny`cya, 2009. –Vy`p. 38. – S. 60-66. 5. Shevnikov M.Ya. Naukovi osnovy` vy`roshhuvannya soyi v umovax livoberezhnogo Lisostepu Ukrayiny`: monografiya / M.Ya. Shevnikov. – Poltava: PP Kryukov, 2007. – 208 s.

Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению урожайности семян сои в зависимости от сорта, инокуляции семян, сроков посева и предпосевной системы удобрения.
Ключевые слова: соя, сорт, инокуляция, минеральные удобрения, биопрепараты, сроки посева, урожайность.

© О.М. Бахмат, Р.І. Бродюк, 2015


Джерело: http://znppdatu.at.ua/zb23Agric/6.pdf
Категорія: 2015"23 Agric | Додав: zbirnyk (08.01.2016)
Переглядів: 181 | Теги: соя, урожайність, інокуляція, строки сівби, біопрепарати, сорт, мінеральні добрива, Инокуляция | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Кошик
Ваш кошик порожній
Пошук
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites