ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ЗНП ПДАТУ)
Zbìrnik naukovih pracʹ Podìlʹsʹkogo deržavnogo agrarno-tehnìčnogo unìversitetu
PODILLIAN STATE AGRARIAN AND ENGINEERING UNIVERSITY COLLECTION

Меню сайту
Категорії розділу
2015"23 Agric [5]2015"23. Econ [0]2015"23 Technol [0]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 59
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » 2015. » 2015"23 Agric

ПІДБІР КОМПОНЕНТІВ ЗЛАКОВО-БОБОВОГО ТРАВОСТОЮ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

М.І. Бахмат, доктор с.-г. наук, професор, В.М. Степанченко, кандидат с.-г. наук, асистент ПДАТУПІДБІР КОМПОНЕНТІВ ЗЛАКОВО-БОБОВОГО ТРАВОСТОЮ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

Представлено результати досліджень щодо вивчення впливу простих та багатокомпонентних травосумішок багаторічних бобових і злакових трав з використанням мінеральних добрив, органо-мінерального добрива екогран, бактеріального препарату на формування врожайності та якості зеленої маси травостою.

Ключові слова: багаторічні бобові і злакові трави, мінеральні добрива, екогран, біопрепарати, продуктивність зеленої маси.Cписок використаних джерел1. Боговін А.В. Вимоги до добору видів трав і травосумішей для створення сіяних лук різного господарського використання // Зб. наук. праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». – К.: ВД «ЕКМО». – 2009. – Вип. 3. – С. 112-120. 2. Квітко Г.П. Вплив добрив на продуктивність багаторічних трав і азотфіксацію люцерни в умовах Лісостепу / Г.П. Квітко, Л.С. Гоменюк, О.П. Штойко // Корми і кормовиробництво. – К.: Урожай. – 1993. – Вип. 35. – С. 35-38.

3. Квітко Г.П. Вплив агроекологічних умов і технологічних прийомів на продуктивність люцерни посівної в Лісостепу / Г.П. Квітко // Корми і кормовиробництво. – К.: Аграрна наука. – 1999. – Вип. 46. – С. 55-66.

4. Макаренко П.С. Продуктивність багаторічних укісних бобово-злакових і злакового травостоїв залежно від фонів добрив та джерел азотного живлення / П.С. Макаренко, М.П. Кубик // Корми і кормовиробництво. – К.: Аграрна наука. – 2002. – Вип. 48. – С. 50-54.

5. Макаренко П.С. Створення високопродуктивних агрофітоценозів на осушених луках із засоленими ґрунтами в Лісостепу / П.С. Макаренко // Вісник аграрної науки. – 2003. – Спеціальний випуск (жовтень 2003). – С. 11-14.

6. Макаренко П.С. Вплив багаторічних бобових трав та інокуляції на формування бобово-злакових агрофітоценозів / П.С. Макаренко, К.П. Ковтун, Ю.А. Векленко // Корми і кормовиробництво. – Вінниця: Діло. – 2006. – Вип. 56. – С. 71-75.Аннотация. Представлены результаты исследований относительно изучения влияния простых и многокомпонентных травосмесей многолетних бобовых и злаковых трав с использованием минеральных удобрений, органо-минерального удобрения экогран, бактериального препарата на формирование урожайности и качества зеленой массы травостоя.

Ключевые слова: многолетние бобовые и злаковые травы, минеральное удобрение, экогран, биопрепараты, продуктивность зеленой массы.


 References1. Bogovin A.V. Vy`mogy` do doboru vy`div trav i travosumishej dlya stvorennya siyany`x luk riznogo gospodars`kogo vy`kory`stannya // Zb. nauk. pracz` NNCz «Insty`tut zemlerobstva UAAN». – K.: VD «EKMO». – 2009. – Vy`p. 3. – S. 112-120.

2. Kvitko G.P. Vply`v dobry`v na produkty`vnist` bagatorichny`x trav i azotfiksaciyu lyucerny` v umovax Lisostepu / G.P. Kvitko, L.S. Gomenyuk, O.P. Shtojko // Kormy` i kormovy`robny`cztvo. – K.: Urozhaj. – 1993. – Vy`p. 35. – S. 35-38.

3. Kvitko G.P. Vply`v agroekologichny`x umov i texnologichny`x pry`jomiv na produkty`vnist` lyucerny` posivnoyi v Lisostepu / G.P. Kvitko // Kormy` i kormovy`robny`cztvo. – K.: Agrarna nauka. – 1999. – Vy`p. 46. – S. 55-66.

4. Makarenko P.S. Produkty`vnist` bagatorichny`x ukisny`x bobovo-zlakovy`x i zlakovogo travostoyiv zalezhno vid foniv dobry`v ta dzherel azotnogo zhy`vlennya / P.S. Makarenko, M.P. Kuby`k // Kormy` i kormovy`robny`cztvo. – K.: Agrarna nauka. – 2002. – Vy`p. 48. – S. 50-54. 5. Makarenko P.S. Stvorennya vy`sokoprodukty`vny`x agrofitocenoziv na osusheny`x lukax iz zasoleny`my` g`runtamy` v Lisostepu / P.S. Makarenko // Visny`k agrarnoyi nauky`. – 2003. – Special`ny`j vy`pusk (zhovten` 2003). – S. 11-14.

6. Makarenko P.S. Vply`v bagatorichny`x bobovy`x trav ta inokulyaciyi na formuvannya bobovo-zlakovy`x agrofitocenoziv / P.S. Makarenko, K.P. Kovtun, Yu.A. Veklenko // Kormy` i kormovy`robny`cztvo. – Vinny`cya: Dilo. – 2006. – Vy`p. 56. – S. 71-75.Джерело: http://znppdatu.at.ua/zb23Agric/5.pdf
Категорія: 2015"23 Agric | Додав: zbirnyk (08.01.2016)
Переглядів: 454 | Теги: продуктивність зеленої маси., екогран, біопрепарати, багаторічні бобові і злакові трави, мінеральні добрива | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Кошик
Ваш кошик порожній
Пошук
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites