ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ЗНП ПДАТУ)
Zbìrnik naukovih pracʹ Podìlʹsʹkogo deržavnogo agrarno-tehnìčnogo unìversitetu
PODILLIAN STATE AGRARIAN AND ENGINEERING UNIVERSITY COLLECTION

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 60
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Збірник наукових праць: випуск 23 / Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, ректора університету (голова) В.В. Іванишина. – Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015. – 380 с.,; табл., рис.
У збірнику наукових праць представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених науково-дослідних та освітніх установ з питань тенденцій розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу, кооперативних та інтеграційних процесів, удосконалення пенсійного забезпечення в аграрному секторі економіки тощо.

Titul                              
Editorial board

Content
Full issue 23. Economics

 ЗМІСТ (CONTENT)

К.Б. Волощук 
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
K. Voloshchuk
ESSENCE AND COMPONENTS OF INNOVATIVE INVESTMENT POTENTIAL OF THE AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

3-13

Abstract

Full text

А.Д. Чикуркова, М.В. Горіховський
СУЧАСНИЙ СТАН КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
A. Chykurkova, M. Gorikhovskyi
EXISTENT STATUS COOPERATIVE PROCESS IN KHMELNYTSKY REGION

14-22

Abstract

Full text

В.М. Сінченко, В.І. Пиркін, Ю.А. Пастух, А.В. Шамсутдінова, В.Р. Аскаров 
ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОАДАПТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
V. Sinchenko, V. Pyrkyn, U. Pastukh, A. Shamsutdinova, V. Askarov
EFFICIENCY BIO ADAPTIVE TECHNOLOGY SUGAR BEET

23-33

Abstract

Full text

В.К. Рудик
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
V. Ryduk
THE INVESTMENT ASPECT OF THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE PENSION INSURANCE

34-45

Abstract

Full text

В.Д. Слободян, Д.В. Слободян
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ : НОВІ ВИКЛИКИ
V. Slobodyan, D. Slobodyan
FINANCIAL RISKS AGRICULTURAL SECTOR: NEW CHALLENGES

46-54

Abstract

Full text

Н.В. Коваль
СТАН ТА ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
N. Koval
STATE AND MEASURES INCREASE EMPLOYMENT

55-68

Abstract

Full text

Т.В. Беркута, Е.В. Добровольська
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
T.  Berkuta,  E. Dobrovolska
TRENDS COOPERATIVE AND INTEGRATION PROCESSES IN THE AGRICULTURAL SECTOR UKRAINE

69-77

Abstract

Full text

В.В. Лаврук
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
V. Lavruk
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDY OF MODERNIZATION PROCESSES

78-88

Abstract

Full text

М.А. Фугело, П.М. Фугело
СПЕЦІАЛЬНІ МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ
P.  Fugelo,  N.  Fugelo
SPECIAL MATHEMATICAL METHODS OF ANALYSIS AND PREDICTION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SYSTEM DEVELOPMENT UNDER UNCERTAINTY AND WHEN UNDER RISK

89-101

Abstract

Full text

М.М. Чорнобай, Л.М. Чорнобай
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
M. Chornobay, L. Chornobay
PROVIDING COMPREHENSIVE RURAL DEVELOPMENT UNDER DECENTRALIZATION

102-109

Abstract

Full text

А.В. Довбуш
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
A. Dovbush 
ACCOUNTING PECULARATIES OF THE LIVESTOCK IN FARMING

110-118

Abstract

Full text

В.Г. Ковальчук, О.С. Лаврук, Ю.І. Білик
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
V. Kovalchuk, O. Lavruk
MANAGEMENT OF POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

119-126

Abstract

Full text

Т.В. Марусей, І.М. Мушеник
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
T.  Marusei, I. Mushenik
THE AUTOMATION OF ACCOUNTING OF THE SALARY BY MEANS OF THE INFORMATION TECHNOLOGY

127-133

Abstract

Full text

О.С. Бурлаков, О.Ю. Нісходовська
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
О. Burlakov, O. Nishodovska
INFORMATION SUPPORT RESEARCH

134-140

Abstract

Full text

Л.А. Кушнір
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
L. Kushnir
ACCOUNTING CONTROL OF THE PRODUCTION COST

141-149

Abstract

Full text

О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва
КОНЦЕПЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
O. Lysak, L. Andreeva
THE CONCEPT OF LABOR POTENTIAL REPRODUCTION

150-157

Abstract

Full text

Л.О. Болтянська, Б.В. Болтянський
КООПЕРАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В САДІВНИЦТВІ
L. Boltyanska, B. Boltyanskіy
COOPERATION AND INTEGRATION GARDENING

158-165

Abstract

Full text

Г.П. Педченко, Ю.О. Власюк
КОМУНІКАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПРИ ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
G. Pedchenko, Y. Vlasuk
THE COMMUNICATION AND INFORMATION POLICY
FOR UNIVERSITY IMAGE FORMING

166-173

Abstract

Full text

О.В. Кучер
ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
O. Kucher
THE IMPACT OF MARKETING ON THE EFFECTIVENESS OF MARKETING ACTIVITIES OF THE COMPANY

174-180

Abstract

Full text

O. Melnychuk
ACTUAL PROBLEMS OF TAXATION OF FARMING PROFITS

181-187

Abstract

Full text 
(Eng)

О.В. Боднар
ЗБУТОВА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЛАНЦЮГА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ РОСЛИННИЦТВА
O. Bodnar 
INFRASTRUCTURE MARKETING IN PRICING FOR CROP PRODUCTION

188-199

Abstract

Full text

Н.А. Лаврук
РОЛЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ У ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
N. Lavruk
THE ROLE OF MATERIAL INCENTIVES IN THE LABOUR FORCE WOMEN IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

200-210

Abstract

Full text

О.А. Дудзяк
РОЛЬ ДОРАДНИЦТВА В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО  ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
O. Dudziak
CONSULTING ROLE IN THE DEVELOPMENT OF GREEN TOURISM

211-217

Abstract

Full text

Ю.О. Волощук
ОЦІНКА СПОЖИВАННЯ ПЛОДОЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ІНДИКАТОРА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
Y. Voloshchuk 
ASSESSMENT OF CONSUMPTION OF FRUIT AND BERRY PRODUCTION AS THE INDICATOR OF FOOD SECURITY OF THE REGION

218-227

Abstract

Full text

О.В. Рарок, Л.А. Рарок
МЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ – ПРОГРЕСИВНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
O. Rarok, L. Rarok 
NETWORK MODEL – A PROGRESSIVE FORM OF GOVERNMENT SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN A DECENTRALIZED AUTHORITIES

228-239

Abstract

Full text

O. Lavruk
MECHANISM FOR MANAGEMENT OF FINANCIAL FLOWS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

240-250

Abstract

Full text 
(Eng)

С.І. Савіцька
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
І. Savitska
INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN MODERN CONDITIONS 

251-261

Abstract

Full text

О.Д. Гринчук
ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛЯДІВ НАУКОВЦІВ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»
E. Grinchuk
FEATURES VIEWS OF SCIENTISTS TO THE INTERPRETATION OF THE CATEGORY OF “ECONOMIC STABILITY ENTERPRISE”

262-270

Abstract

Full text

С.І. Фіголь
ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
S. Figol
KEY ASPECTS OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT COMPANY

271-278

Abstract

Full text

І.В. Хомич, Т.Л. Білик
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
I. Homich, T. Bilyk
KEY ASPECTS OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT COMPANY

279-293

Abstract

Full text

І.М. Маленька, С.Д. Лучик
БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
I. Malenka, S. Luchyk
BUDGET SUPPORT OF AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE: STATUS AND PROBLEMS

294-303

Abstract

Full text

Л.М. Сус
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ
 L. Sus
 GOVERNMENT CONTROL OF PRICES ON FOOD STUFFS

304-316

Abstract

Full text

А.М. Кацан
КРЕДИТНІ ПРОДУКТИ АТ «УКРЕКСІМБАНК» АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ
A. Katsan
CREDIT PRODUCTS JSC “UKREXIMBANK” AGRICULTURAL ENTERPRISES

317-237

Abstract

Full text

Н.І. Пілець
ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
N. Pilets
ECONOMIC MECHANISM OF INCREASE OF EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION

328-336

Abstract

Full text

В.С. Олексійко
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
V. Oleksiyko
A PENSION PROBLEM IS IN UKRAINE

337-345

Abstract

Full text

О.А. Хоменко
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
O. Khomenko
NECESSITY OF MAINTENANCE WITH FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISES OF AGRICULTURE AS A CONDITION OF FORMATION OF NATIONAL SECURITY OF THE COUNTRY

346-353

Abstract

Full text

І.А. Бєлко    
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
I. Belko
RATIONALE FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT STRATEGIES OF MODERN ENTERPRISE

354-365

Abstract

Full text

О.В. Сендецька
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА  ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ  БІОЛОГІЧНОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ
V. Sendetska
ECONOMIC EFFICIENCY OF ORGANIC FERTILIZERS BIOLOGICAL OBTAINED BY FERMENTATION

366-375

Abstract

Full text

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites