ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ЗНП ПДАТУ)
Zbìrnik naukovih pracʹ Podìlʹsʹkogo deržavnogo agrarno-tehnìčnogo unìversitetu
PODILLIAN STATE AGRARIAN AND ENGINEERING UNIVERSITY COLLECTION

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 60
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
  Збірник наукових праць: випуск 22 / Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, в.о. ректора університету (голова) В.В. Іванишина. – Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – 488 с.; табл., рис. 
У збірнику наукових праць представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених університету, працівників наукових установ з питань агроекологічних основ сортової агротехніки, впливу органо-мінеральних добрив і стимуляторів росту на фотосинтетичну діяльність та продуктивність сільськогосподарських культур, використання рослинних решток та продуктів переробки відходів птахофабрик для підвищення родючості ґрунту; нормованої годівлі, газоенергетичного обміну та легеневої вентиляції корів, відтворювальних якостей свиноматок, продуктивності овець зарубіжної селекції, мікробіологічних процесів у молоці залежно від умов зберігання, залежності якісних показників пельменів від виду м’ясної сировини; механізмів забезпечення організаційно-економічного, інноваційно-інвестиційного, обліково-аналітичного розвитку АПК тощо.


Titul    
Editorial board     
Content   
Full issue 22

 
ЗМІСТ (CONTENT)
 
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

К.Б. Волощук,Г.П. Стаднійчук
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
121-126 Abstract Full text
А.Д. Чикуркова, К.С. Фень
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 
126-130 Abstract Full text
Н.А. Мазур, Н.Д. Трач
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ УМОВ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

 
130-134 Abstract Full text
А.Д. Чикуркова, О.С. Сірош
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 
134-138 Abstract Full text
М.В. Місюк, К.А. Кориткіна 
СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ

 
139-144 Abstract Full text
В.В. Лаврук
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 
145-151 Abstract Full text
В.Є. Лучик, С.Д. Лучик
ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
151-156 Abstract Full text
О.В. Боднар 
ТРАНСФОРМАЦІЇ НА РИНКУ ЗЕРНА В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЄМНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

 
157-161 Abstract Full text
Н.В. Коваль
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

 
162-166 Abstract Full text
Т.В. Беркута
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ

 
166-171 Abstract Full text
Л.А. Кушнір
ВПЛИВ ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

 
172-176 Abstract Full text
В.К. Рудик
ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

 
176-182 Abstract Full text
І.М. Мушеник, Т.В. Марусей 
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНЬОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

 
182-187 Abstract Full text
Є.В. Скляр
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 
187-192 Abstract Full text
О.В.Чубайко
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА МІСТА

 
193-196 Abstract Full text
М.М. Чорнобай
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
197-200 Abstract Full text
О.С. Лаврук, В.Г. Ковальчук
УПРАВЛІННЯ ЕМОЦІЙНИМ СТАНОМ І ЗГУРТОВАНІСТЮ КОЛЕКТИВУ
201-204 Abstract Full text
О.С. Бурлаков, І.А. Кінаш
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗНИЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ АГРОФОРМУВАНЬ

 
205-208 Abstract Full text
Т.В. Марусей, І.М. Мушеник
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
208-212 Abstract Full text
Н.А. Славіна, О.С. Лаврук
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СИТУАЦІЙ

 
212-217 Abstract Full text
О.В. Кучер
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ У ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 
217-221 Abstract Full text
С.Р. Халіков, В.Д. Слободян
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ АПК І ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В РЕСПУБЛІЦІ УЗБЕКИСТАН

 
221-225 Abstract Full text
Л.М. Чорнобай
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 
225-228 Abstract Full text
І.В. Годнюк, О.М. Чижевська 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 
228-234 Abstract Full text
Н.Л. Корженівська
МЕТОДИКИ ІНДИКАТИВНОГО АНАЛІЗУ ТА ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЗЕРНА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 
234-241 Abstract Full text
М.О. Гофман
ВПЛИВ ЦІНИ НА ПОПИТ МОЛОКОПРОДУКТІВ

 
242-245 Abstract Full text
Е.В. Добровольська 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

 
245-249 Abstract Full text
Л.М. Будняк, Т.О. Будняк 
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

 
249-253 Abstract Full text
В.В. Ткачук
ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
253-256 Abstract Full text
Ю.О. Волощук
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА РЕГІОНУ

 
257-260 Abstract Full text
П.М. Фугело
ВИЗНАЧЕННЯ АНТИРИЗИКОВОЇ ОРІЄНТОВАНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ І АГРАРНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ

 
260-266 Abstract Full text
О.В. Лаврук
РОЛЬ МОТИВАЦІЙНИХ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТАРІЇВ У ПІДВИЩЕННІ ДІЄВОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

 
266-271 Abstract Full text
Н.Ф. Слободян, Д.В. Слободян
ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 
271-275 Abstract Full text
В.П. Заборовський
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО АГРАРНОГО РИНКУ

 
275-279 Abstract Full text
О.С. Олійник
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СПИРТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
279-283 Abstract Full text
І.О. Колісніченко, Л.М. Сус
МОНІТОРИНГ І МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ ЦІНОВОЇ СИТУАЦІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

 
284-287 Abstract Full text
Н.В. Боровик, О.В. Боровик
СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕРНОВОГО РИНКУ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ТА АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ ЯКІСНИХ ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ У ХАРЧОВОМУ РАЦІОНІ УКРАЇНЦІВ

 
288-293 Abstract Full text
О.Ю. Нісходовська 
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 
294-297 Abstract Full text
Т.Л. Білик, І.В. Хомич
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
297-301 Abstract Full text
О.П. Місінькевич, Н.А. Лісевич
ЯКІСТЬ МОЛОКА ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
302-305 Abstract Full text
У.Б. Галицька
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

 
306-311 Abstract Full text
Г.П. Кибич
МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ

 
312-319 Abstract Full text
Н.А. Лаврук
МОТИВАЦІЯ ПРОДУКТИВНОЇ ПРАЦІ ЖІНОК ТА ЇЇ ОПЛАТИ

 
319-324 Abstract Full text
О.О. Томчишен
РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 
325-330 Abstract Full text
І.М. Маленька
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 
330-334 Abstract Full text
Д.В. Воловик, Н.І. Демчук
ОСОБЛИВОСТІ І ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 
335-339 Abstract Full text
В.А. Гаврилець 
ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ В СЕРЕДОВИЩІ ДИНАМІЧНИХ СКЛАДНОСТРУКТУРОВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 
339-343 Abstract Full text
О.М. Драбик 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

 
343-347 Abstract Full text
Н.І. Пілець 
ФАКТОРИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

 
347-350 Abstract Full text
М.В. Лучик, К.Б. Волощук 
ОЦІНКА ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

 
350-353 Abstract Full text
Н.М. Кравчук
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ»

 
354-357 Abstract Full text
О.В. Косович
ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ФОРМУВАННІ ЙОГО КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ

 
357-361 Abstract Full text
А.Л. Двойнос
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ РИЗИКАМИ НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ СТРАХУВАННЯ

 
361-365 Abstract Full text
В.В. Поліщук
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МТБ ІНТЕГРОВАНОГО ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА
365-370 Abstract Full text
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites